Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Fil-Ħemda Nistennew il-Qawmien tal-Mulej

NISHRU FIL-ĦEMDA
MAL-MULEJ
F’DAN IL-ĦIN
TA’ DLAM
FIL-QABAR TIEGĦU
… NISTENNEWH IQUM MILL-IMWIET

Waslet l-aħħar ġurnata tar-Randan, Sibt il-Għid.  Ilbieraħ ikkommemorajna l-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.  Filgħodu komplew is-7 Visti u fit-3pm bdiet il-funzjoni fil-knisja.  F’ħafna lokalitajiet kien hemm attività sħiħa marbuta mal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.  Bla dubju hija ġurnata mistennija minn ħafna u jkolli ngħid li hija verament ġurnata li tgħaqqad il-Maltin.  Il-Maltin b’xorti tajba għadhom jagħtu importanza lil din il-ġurnata.

Is-Sibt hija pjuttost ġurnata kalma u kwieta ħafna.  Filgħodu ma jsirx quddies, imma filgħaxija tibda l-funzjoni tal-Vġili tal-Għid.  Skont il-liturġija din tibda biss la darba tkun niżlet ix-xemx.  Hija l-ġurnata fejn il-kuntrast bejn id-dawl u d-dlam jingħata importanza kbira.  Tant hu hekk li f’din il-ġurnata jsir it-tberik tad-dawl fil-bidu tal-funzjoni.  Il-knisja tkun fid-dlam u hawnhekk jitbierek il-blandun.  Għaliex jitbierek id-dawl u n-nar?  X’għandu x’jaqsam in-nar?  Mela l-knisja tuża n-nar?  Dażgur li tużah.  Dan tagħmlu pereżempju meta titwieled tarbija ġdida u fil-magħmudija tagħha tinxtegħel xemgħa.  L-istess nar insibuh fil-blandun lijitpoġġa quddiem il-mejjet f’xi funeral.  In-nar jissimbolizza t-tama t’Alla, id-dawl fid-dlam.  Dan il-lejl Ġesù Alla se jagħti l-ikbar prova tal-qawwa tiegħu.  Sakemm dam ħaj qajjem diversi mejtin mill-imwiet imma issa se jagħtina prova ikbar għas għad li hu mejjet se jerġa jieħu l-ħajja mill-ġdid bis-saħħa mogħtija lilu minn Alla l-Missier.

Lumen Christi – id-Dawl ta’ Kristu jikser id-dlam li waqà meta miet Ġesù.  Il-Qawmien tal-Mulej se jikser id-dlam tal-Imwiet.  Il-mewt mhjiex finali – dak hu l-messaġġ.  Fir-rakkont tal-mewt u l-qawmien ta’ Kristu nsibu diversi analoġiji ma’ ħajjitna.  Ġesù huwa s-Salvatur tad-dinja u t-Tama tal-bniedem.  Alla wkoll iwiegħdna li xi darba nerġgħu nqumu miegħu bir-ruħ u bil-ġisem.

Sakemm jasal il-ħin u l-waqt li fih niċċelebraw il-Qawmien, nishru ma’ Ġesù f’dan il-ħin ta’ meditazzjoni u desolazzjoni fid-dlam tal-qabar tiegħu.

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s