Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Riflessjoni għal Ħamis ix-Xirka 2014

Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (13: 1-15) minn Dun Pawl Camilleri.
Video iffilmjat u editjat minn George Palmier.
Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.

Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesù li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, hu, li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja, ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-Xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta’ Xmun l-Iskarjota u daħħallu f’rasu li jittradih. Ġesù kien jaf li l-Missier tah kollox f’idejh, u li hu kien ġie mingħand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma’ qaddu. Imbagħad ferra’ l-ilma fil-lenbija, u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma’ qaddu.

Mela wasal fuq Xmun Pietru, u dan qallu: «Int, Mulej, taħsilli saqajja?» Ġesù wieġbu: «Int għalissa ma tafx x’qiegħed nagħmel jien; tifhmu aktar ‘il quddiem.» Qallu Pietru: «Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja!» Wieġbu Ġesù: «Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi.» Qallu Xmun Pietru: «Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll.» Qallu Ġesù: «Min hu maħsul, ma għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux ilkoll.» Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih; għalhekk qal, «M’intomx ilkoll indaf.»

Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġa’ qagħad fuq il-mejda; u qalilhom: «Tafu x’għamiltilkom? Intom issejħuli l-Imgħallem u l-Mulej, u tgħidu sewwa, għax hekk jien. Mela jekk jien, li jien il-Mulej u l-Imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju, biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll.

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s