Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Ħamis ix-Xirka 2014

Illum f’Ħamis ix-Xirka, l-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa jidħlu kważi kważi fil-quċċata tagħhom.  Filgħodu fil-Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa tat-tberik taż-żejt.  Filgħaxija f’kull belt u raħal tiġi ċċelebrata il-quddiesa u ċ-ċerimonja tal-ħasil tar-riġlejn.  Imma ħa nibdew billi l-ewwel nagħtu titwila lejn il-quddiesa li tiġi ċċelebrata.

Is-Salm Judica me Deus ma’ jingħadx illum u ċ-ċelebrant jibda mill-Confitebor.  Jitla’ l-artal, ibusu, jinċensah u jaqra l-Introjtu u l-Kyrie.  Wara l-Kyrie jintona solennement il-Gloria.  L-introjtu jkanta l-glorji tas-Salib, li huwa s-salvazzjoni tagħna, il-ħajja u l-qawmien tagħna; is-Sagrifiċċju Ewkaristiku mhuwiex ħaġa oħra ħlief is-sagrifiċċju tas-Salib.

L-Evanġelju jfakkarna fit-tliet lezzjonijiet li Ġesu’ ta lill-Appostli meta ħaslilhom saqajhom: lezzjoni ta’ umilta’, lezzjoni ta’ purita’, u lezzjoni ta’ karita’, jew imħabba, s-sinjal ta’ dawk kollha li jagħmlu parti mill-Knisja Mqaddsa.

Wara l-Evanġelu ssir iċ-ċerimonja tal-ħasil tar-riġlejn u f’dan l-intervall jitkantaw tmien antifoni jew inqas.  Fihom tiġi kantata l-virtu’ ta’ l-Imħabba.  Fl-Antifona 6 nsibu: “Minn dan jagħrafkom kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jekk għandkom l-imħabba lejn xulxin.” U fis-7 waħda: “Jibqgħu fikom dawn it-tlieta: twemmin, tama u mħabba; imma l-akbar fosthom hija l-imħabba.”  Iżda fl-Antifona 8 naraw li permezz ta’ l-imħabba biss nistgħu ningħaqdu ma’ Kristu: “Fejn hemm il-karita’ u l-Imħabba, hemm ikun Alla … u b’qalb safja nħobbu wieħed lill-ieħor … u f’nofsna (permezz ta’ l-Imħabba) jibqa’ Kristu Alla.”

Wara l-ħasil tar-riġlejn, titkompla l-quddiesa bħas-soltu u fl-aħħar jingħad, Benedicamus Domino u l-Placeat, imma fil-quddiesa solenni titħalla barra l-barka u l-aħħar Evangelju.  Iċ-ċelebrant ineħħi l-pjaneta u l-manipolu u jilbes kappa bajda għat-trasport solenni tal-Pissidi bl-Ostji konsagrati li jkunu baqgħu mit-tqarbina, sabiex jintrefgħu għat-tqarbina għall-għada filgħaxija.

Dan il-pissidi jiħi merfugħ fil-kapsola ta’ artal imżejjen apposta bid-damask aħmar li improprjament huwa msejjaħ ‘Sepulkru’. Nixtieq nerġa’ nfakkar li din iċ-ċerimonja tfakkar l-istituzzjoni ta’ l-Ewkaristija u mhux id-difna ta’ Ġesu’ li sa hawn għadu lanqas biss huwa mejjet.  Sepulkru tfisser “qabar” – dan mhux qabar, imma l-Artal tal-aħħar Ċena fejn titpoġġa l-Ewkaristija għall-qima tal-insara.

Wara li jaduraw għal ftit ħin, il-ministri jmorru fis-sagristija, ineħħu l-ilbies abjad, jilbsu stola vjola u jmorru jneżżgħu l-artali filwaqt li l-kor ikanta s-Salm 21, li huwa kollu profeziji li ġew imseħħa fil-Passjoni Mqaddsa ta’ Kristu.

Illejla din il-quddiesa konċelebrata fil-parroċċa ta’ Birżebbuġa tibda fis-6:30pm (Konċ B/204-210).

Wara, għall-ħabta tat-8pm jkun hemm Viżti għal kulħadd.  Fid-9pm jkun hemm viżti għaż-żgħażagħ u fl-10pm jerġa’ jkun hemm viżti għal kulħadd.

Fil-11pm jkun hemm adorazzjoni.

Referenzi:

Galea, A. (n.d). Ħamis ix-Xirka. Retrieved from http://www.aboutmalta.com/grazio/hamisixxirka.html on the 21st April 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s