Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

5 Wirjiet Tal-Ġimgħa L-Kbira f’Birżebbuġa (2014)

Għal din is-sena qed jerġgħu jarmaw il-Wirjiet tagħhom 5 min-nies dilettanti ferm tal-Ġimgħa l-Kbira.  F’dan is-sit qed nipprovdu mappa biex dawk li jkunu jridu jiġu jaraw il-wirja jkunu jafu bejn wieħed u ieħor minn fejn għandhom jgħaddu.

Il-wirjiet qed ikunu ta’ livell għoli ħafna u minn sena għal sena l-istess individwi qegħdin jorqmu dak li għandhom biex il-wirja tkompli titla’ fil-livell.  M’għandniex xi ngħidu, dawn l-esebizzjonijiet qegħdin jinżlu għasel man-nies ta’ Birżebbuġa.  Huwa ta’ sodisfazzjoni li tara li f’Birżebbuġa d-devozzjoni lejn il-Ġimgħa Mqaddsa baqgħet tixgħel u tnemnem fil-qlub ta’ ħafna devoti u entużjasti.  Huwa importanti li nużaw kull mezz biex inżommu ħajjin dawn it-tradizzjonijet u nippruvaw ngħadduhom lil ta’ warajna.  Fost dawn li qed jarmaw il-Wirja tagħhom insibu lil Joseph Mercieca li jarma fl-inħawi tal-Qajjenza, viċin Għar Dalam; Ludwig Desira li għandu l-Wirja wara l-knisja Parrokkjali ta’ San Pietru, Chris Camilleri li jtella’ wirja fejn il-ġnien ta’ wara l-knisja f’Misraħ Indipendenza,  Joe Abdilla (it-Tè) li jarma fit-telgħa ta’ Triq San Ġwann kważi kantuniera ma’ Triq Santa Katerina kif ukoll Jurgen Camilleri li jarma fi Triq San Mikiel viċin l-iskola Primarja ta’ Birżebbuġa.  Dawn il-5 min-nies qegħdin kull sena jissuperaw lilhom infushom b’wirjiet spettakulari.

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s