Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (Sena A) 2014

L-Evanġelju ta’ San Mattew (4: 1-11)

Kramskoĭ, Ivan Nikolaevich, 1837-1887. Christ in the Desert

F’dak iż-żmien, l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu. U Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: «Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż.» Iżda Ġesù wieġbu: «Hemm miktub: “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.”»

Imbagħad ix-Xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju, u qallu: «Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal isfel; għax hemm miktub li: “Lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek, u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla.”» Qallu Ġesù: «Hemm miktub ukoll: “Iġġarrabx lill-Mulej, Alla tiegħek.”»

Għal darb’oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieh is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom, u qallu: «Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani.» Imbagħad qallu Ġesù: «Itlaq, Xitan! Għax hemm miktub: “Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.”»

Imbagħad ix-Xitan ħallieh. U minnufih ġew xi anġli u kienu jaqduh.

__________

Riflessjoni

__________

Kramskoĭ, Ivan Nikolaevich, 1837-1887. Christ in the Desert, from Art in the Christian Tradition, a project of the Vanderbilt Divinity Library, Nashville, TN. The poet and cultural critic, Rainer Maria Rilke, was profoundly affected upon seeing Kramskoi’s painting of Christ in the Wilderness. “The painting portrayed a lonely Jesus sitting on a stone in a desert, lost in melancholy meditation. “Russian art does not become more narrow with its growing nationalism,” Rilke concluded. On the contrary, “it may be in a better position to express the higher human universals if it completely abandons everything foreign, accidental, and un-Russian.” Rilke’s advocacy of Russian nationalism has often been misinterpreted by his critics. He was not proposing a return to the confines of a cult or mindless ritual, but he believed in art as a channel or a a system of canals for focusing generally unformed national feelings and intuitions. To be authentic, Russian artistic images had to be intimately linked with millions of individual Russian souls.” [from: Rilke’s Russia: A Cultural Encounter, Anna A. Tavis. Northwestern University Press, 1997. p. 77. ]

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s