Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

L-Għid il-Kbir (2013)

Kristu qam tassew rebbieh fuq il-mewt u d dnub…….Hallelujah

Dan huwa l-messagg li l-Knisja qed ixxandar f’dan iz-zmien tal-Ghid li beda nhar is-Sibt bil-lejl f”dik li tissejjah il-Velja tal-velji kollha. Fil-grajja tal-qawmien ta’ Kristu mill-mewt, il-bniedem jista’ jsib ir-raguni vera ta’ kull ferh u tama fil-hajja tieghu. Bil-mewt u l-qawmien tieghu Gesu tana l-possibilta li nibdew hajja gdida, mhux frott il-hila taghna, imma frott il-mahfra tieghu li qieghda kontinwament hemm biex tinghatalna. Bil-mewt u l-qawmien tieghu Gesu tana wkoll il-possibilta li nehilsu mill-biza tal-mewt personali taghna u wriena mod gdid kif immutu – f’sottimissjoni lejn il-Missier u bit-tama tal-hajja ta’ dejjem. Ghalhekk bir-ragun nghidu flimkien mal-Knisja – Dan hu l-jum li ghamel il-Mulej, ha nifirhu u nithennew fih. Hallelujah.

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s