Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Illum Jum id-Duluri

F’din il-ġurnata tant għażiża għalina l-Maltin se nipproponilkom xi ħaġa speċjali ħafna.  Dan li ġej huwa ħsieb mill-mibki saċerdot żgħażugħ Dun Rene Cilia, li ħalla din id-dinja fl-4 ta’ Novembru li għadda.  Dun Rene Cilia kien viċin ħafna tal-parroċċa tagħna u s-sena li għaddiet kien ukoll hu li mexxa l-purċissjoni bir-relikwiji ta’ San Pietru fil-ġurnata tal-festa tiegħu f’Birżebbuġa.  Waqt li tkunu qed taraw dan il-clip bħala parti mir-riflessjoni tagħna fuq Ommna Marija Addolorata, nixtieqkom ukoll tiftakru fit-talb tagħkom lil Dun Rene Cilia, sabiex il-Madonna tinterċedi għalina u għal ruħ Dun Rene Cilia.

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s