Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

LUMEN CHRISTI – Id-Dawl ta’ Kristu

 

IS-SIBT 7 TA’ APRIL

IS-SIBT TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Is-Sibt tal-Ġimgħa Mqaddsa l-Knisja tgħaddih bi ħsiebha biss fit-tbatija u l-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Hija tibqa’ tishar mal-qabar tiegħu flimkien ma’ Marija, tneżża’ l-altar u tiċċaħħad mis-sagrifiċċju tal-Quddiesa, sakemm imbagħad, wara l-Vġili solenni fl-istennija tal-Qawmien tal-Mulej, hija tinfexx fil-ferħ ta’ l-Għid li jibqa’ jfawwarha bl-hena għal ħamsin jum sħiħ. Xieraq li dan is-sens ta’ sahra l-ġemgħa Kristjana żżommu bis-sawm.

IL-VĠILI SOLENNI TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET

Bi drawwa l-iktar qadima fil-liturġija tagħha l-Knisja tiċċelebra dan il-lejl bħala l-aktar għażiż u qaddis fost iċ-ċelebrazzjonijiet kollha tagħha. Il-fidili jżommu l-imsiebaħ tagħhom mixgħula u jkunu bħal qaddejja jistennew ’il Sidhom lura, biex malli jiġi jsibhom jishru u jqegħidhom fuq il-mejda miegħu. Il-Vġili ta’ dan il-lejl, li fih kollox hu ġdid, jitqassam hekk: ir-rit tat-Tberik tan-Nar u tal Mixegħla tad-Dawl tal-Blandun, it-Tħabbira solenni tal-Qawmien tal-Mulej, il-Liturġija tal-Kelma li tiġbor fiha l-wegħdiet kollha tas-salvazzjoni, ir-rit tat-Tberik ta’ l-Ilma u tal-Magħmudija li hi s-sagrament propju ta’ dan il-lejl qaddis, u ċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija.

8.00pm: Liturġija solenni tal-Lejl Qaddis ta’ l-Għid tal-Qawmien tal-Mulej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s