Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Ħadd il-Palm Birżebbuġa 2012

Għada niċċelebraw Ħadd il-Palm.  Hija l-ġurnata li biha niftħu b’mod aktar qawwi l-Ġimgħa Mqaddsa.  Din il-ġurnata hija karatterizzata mit-tieni purċissjoni fis-sena fl-ispazju ta’ 3 ijiem.

Il-festa ta’ Ħadd il-Palm, tfakkarna fil-ġrajja meta Ġesu daħal Ġerusalemm, il-Belt li ħonqot il-profeti.  Ġesu, riekeb fuq ħmara jintlaqa’ tajjeb min-nies tal-Belt u dawn jakklamawh.  F’din il-ġurnata tant solenni, jitbierek il-Palm u ż-Żebbuġ.  F’Birżebbuġa dan isir billi l-ewwel toħroġ purċissjoni mill-parroċċa sal-Parroċċa l-qadima tad-Duluri fejn hemmhekk issir iċ-ċerimonja tat-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u tal-palm u mbagħad terġa’ ssir purċissjoni lura għall-knisja parrokkjali, bis-sehem tal-fratelli u l-appostli.  Din iċ-ċerimonja tant sabiħa u tant tradizzjonali ssir f’diversi parroċċi madwar Malta.

It-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u tal-palm se jsir fit-8:45am quddiem il-kappella tad-Duluri, bis-sehem tat-tfal lebsin ilbies Lhudi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s