Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

It-tberik tad-djar f’Birżebbuġa (2011)

It-tberik tad-djar u l-familji f’Birżebbuġa għas-sena 2011

Dawn id-dati qed jiġu riprodotti skont kif jidhru fil-kalendarju parrokkjali għas-sena 2011, li ġie mqassam lill-familji kollha ta’ Birżebbuġa.

24 t’April 2011

Nhar l-Għid il-Kbir fl-4:30pm isir it-tberik tad-djar tas-saċerdoti.

25 t’April 2011 fl-4:15pm

Triq il-Kurat Fenech, Triq Sant’Andrija, Triq l-Għodda, Triq il-31 ta’ Marzu, Triq Sant’Anġlu, Triq il-Ħaddiema, Triq ix-Xogħol, Triq il-Bżulija, Triq it-Tħabrik, Triq il-Port Ħieles (kantuniera ma’ Triq it-Tħabrik).

26 ta’ April 2011 fl-4:15pm

Triq Santa Rita, Triq San Tumas, Triq il-Musbieħ, Triq il-Qolla, Triq il-Kostituzzjoni, Triq 13 ta’ Diċembru, Misraħ ir-Repubblika.

28 t’April 2011 fl-4:15pm

Triq is-Sajjied, Triq G.Galizia, Triq in-Noqra, Triq Birżebbuġa, Sqaq San Ġorġ, Triq id-Dar ta’ Pultu, Misraħ il-Knisja, Triq Alf. M. Galea, Triq il-Port Ħieles (naħa tal-Brolli u wara Triq il-Ħaddiema)

29 t’April 2011 fl-4:15pm

Triq San Mikiel, Triq San Pawl, Triq il-Gżira, Triq iż-Żebbuġ, Triq San Stiefnu, Triq it-Tankijiet, Triq il-Bieqja, Dawret il-Qalb Imqaddsa (mill-Pitch sat-Tankijiet).

2 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq Santa Katerina, Triq Santa Marija, Triq San Ġorġ, Triq San Pietru, Dawret il-Qalb Imqaddsa (Tankijiet S.Ġorġ).

3 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq il-Brolli, Triq Żaren Dalli, Triq il-Bandli, Triq il-Bajja s-Sabiħa, Triq id-Duluri, Triq il-Knisja, Triq Profs. A. Tabone.

4 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq iż-Żurrieq, Triq tal-Ġebel, Triq Wied il-Klima, Sqaq tal-Qoton, Triq V. Fenech, Triq ir-raddiena, Triq it-22 ta’ Frar, Triq Dun R. Attard, Triq Mons. S. Penza, Triq il-Kus, Sqaq tal-Ġurġier.

5 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq San Ġwann, Triq il-Ħaruf, Triq ix-Xbieki, Triq tal-Papa (parti l-qadima), Triq San Edwardu, Triq taż-Żibra, Triq L-Arzella, Triq San Vinċenz, Triq San Ġużepp.

6 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq il-Kartaġiniżi, Triq San Franġisk Saverju, Flats tal-Gvern.

9 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq Alessandru, Triq il-Port Ħieles (wara l-flats), Triq is-Sebħ, Triq Dun Ġorġ Żammit, Triq Gurgier.

10 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq San Filippu, Misraħ Ħamilkar Barka, Triq il-Progress, Misraħ is-Summit, Triq Despott, Triq il-Port Ħieles (bejn Triq S. Filippu u Triq S. Patrizju), Triq Suor Grace Theuma, Triq il-Kummerċ.

11 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq San Patrizju, Triq Dun Karm Frendo, Triq Tal-Papa (Wara Dun Karm Frendo u Wied il-Buni), Triq Wied il-Buni, Triq il-Gandoffla.

12 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq l-imħar, Triq iċ-Ċief, Triq il-Girgħien, Triq il-Kanġu, Triq il-Borok, Triq il-Gawwi, Triq ir-Rizza, Triq il-Qroll.

13 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq it-Trunċieri, Triq G. Marconi, Triq B.Powell, Triq G.B. Shaw, Triq Garibaldi, Triq F.Nightingale, Triq l-Imnarja, Triq il-Qajjenza, Triq Cachia Żammit, Wesgħa Ramon Perellos, Triq iż-Żejtun, Triq Għar Dalam (minn Għar Dalam ‘l isfel)

16 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq l-Għerien, Triq A. Issel, Triq F.M. Ferretti, Triq l-Għansar, Triq il-Maqdes, Triq Ħerakles, Triq A. Schembri, Triq il-fekruna, Triq il-Ħajja Ewlenija, Triq De Redin, Triq Burlemaque.

17 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq il-fossili, Triq l-Għannejja, Triq id-Daqqaqa, Triq il-Mandolina, Triq il-Batterija.

18 ta’ Mejju 2011 fl-4;15pm

Triq il-folklor, Triq l-iżbark tat-Torok, Triq Mikiel Abela, Triq il-kitarristi.

19 ta’ Mejju 2011 fl-4:15pm

Triq Għar Dalam (minn Għar dalam ‘il fuq), Triq il-Merżuq, Triq Bengħisa, Triq Ħal Far.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s